Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Chân dungPhác họa cao hơn
Là khung trang trí tưởng
Hỗn loạn giấc mơ
Không hướng
Trước cõi thực một vạn lần vô lý
Vẫn ung dung buộc lại phận người
Sự bất đồng ng nghiêng nhân thế
Xáo nhào ước mơ bay.

Ta tròn trịa
Trong tranh cắt nửa
Lên đời xộc xệch tỉnh say
Sợi tóc dẹt gút chân tâm vào giữa
Tĩnh tọa trần gian lất ngất sớm trưa.

Ý niệm
Không điều
Được
Mất
Nhỏ nhoi lấp lánh mảnh sành
Phác họa ra mình
Trước trọng đại một vạn lần vặt vãnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét