Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Gặp đoàn văn nghệ Hà Nội tại Nha Trang

Từ trái sang (ngồi): Vân Long, Vương Trọng, Lê Mai, Vũ Nho. Đứng: Ng. Ngọc Hà, Trần Chiến, Giáng Vân, Trần Nhương.
Nhà phê bình Vũ Nho

Thăm trại viết (19/3 - 01/4) của Hội Nhà văn Hà Nội tại Nhà Sáng tác Nha Trang, ngày 30-3-2013.
Vân Long, Vương Trọng, Trần Chiến, Lê Mai, Vũ Nho.
Họa sĩ Trần Nhương

Nhà thơ Giáng Vân 
Nhà thơ Ngọc Hà

Nhà văn Phan Thị Thanh Nhàn

Một kỷ niệm với các nhà văn, nhà thơ Hà Nội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét