Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Câu lạc bộ Thơ Nữ tỉnh Khánh Hòa

Thành viên CLB Thơ Nữ tỉnh Khánh Hòa: 
Minh Châu, Lê Khánh Mai, Phạm Dạ Thủy, 
Thuỳ Xanh, Lê Mai, Thanh Vân, Thiên Thanh,
Tô Hằng Thanh (ngồi trước)
Từ trái qua: Nhạc sĩ Hằng Nga, nhà thơ Lê Khánh Mai
nhà thơ Phạm Dạ Thủy, nhà văn Vân Hạ và Lê Mai
Giao lưu CLB Thơ Nữ Khánh Hòa tại thư viện Nha Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét